e-weld, Hjemmeside   
Hoved side
Bruke e-weld
Fugetyper
Innstillinger
Registrere e-weld
Bruke e-weld 

I programmet e-weld kan du utføre beregninger av sveiseøkonomi for de fleste sveisemetoder og fugetyper. e-weld inneholder flere moduler.

De to viktigste modulene er:

 • Sveiseøkonomi som starter automatisk når e-weld starter.
 • Sveiseøkonomi
 • Avsettdata som startes ved å klikke på menyknappen
 • Avsettdata

  I modulen Sveiseøkonomi benyttes disse menyknappene:

 • Åpne databasefil som starter en dialogboks hvor du kan finne en annen databasefil.
 • Åpne databasefil
 • Nytt Prosjekt for å lage mappe for et nytt prosjekt
 • Nytt prosjekt
 • Slett Prosjekt for å slette et prosjekt
 • Slett prosjekt
 • Ny beregning for starte en ny beregning
 • Ny beregning
 • Slett beregning for slette en beregning
 • Slett beregning
 • Lagre endret beregning for lagre en endret beregning
 • Lagre endret beregning
 • Oppdater for oppdatere databasen og datatre
 • Oppdater
 • Oppsummering for summere opp et prosjekt
 • Oppsummering
 • Søk etter en beregnig, søker i alle prosjekter
 • Søk
 • Opp for å bevege seg opp i datatre
 • Opp
 • Finn forrige beregning for å bevege seg tilbake i datatre
 • Finn forrige beregning
 • Finn neste beregning for å bevege seg fremover i datatre
 • Finn neste beregning

  I tillegg vil du finne moduler for beregning av:

 • Heat-input som startes ved å klikke på menyknappen
 • Beregne Heat-input
 • Tversnitt av sveis som startes ved å klikke på menyknappen
 • Beregne strengareal
 • Karbon ekvialenter som startes ved å klikke på menyknappen
 • Beregne karbonekvivalentene CE/PCM
 • Omregning av a-mål og L-mål
 • a-mål til L-mål
 • Sveisekrymp som startes ved å klikke på menyknappen
 • Sveisekrymp

  Det er også lagt til noen enkle opplysninger om:

 • Forvarming  som startes ved å klikke på menyknappen
 • Forvarming

  Andre menyknapper er:

 • Avslutt som avslutter e-weld
 • Avslutt
 • Forhåndsvise rapport Overfører beregningene til en rapportviser.
 • Forhåndsvise rapport
 • Skriv ut som skriver ut rapporter, enten en beregning eller oppsummering av et prosjekt.
 • Skriv ut
 • Hjelp som åpner hjelpefilen
 • Hjelp
 • Kalkulator som åpner kalkulatoren
 • Kalkulator
   
  Webmaster 
  Industrino AS, Steinliveien 3, 3772 KRAGERØ. Mob.:+47 920 16 136  e-post: