PROSJEKTLEDELSE - SVEISEKOORDINASJON - RÅDGIVING - INSPEKSJON - IT - KURS - KVALITETSIKRING

         
Sist oppdatert: Søndag 26.05.2024
 e-weld
 eWPS
 Rådgivning
 Sveisekoordinator

eWPS
[eWPS]   er en databaseløsning for sveiseprosedyrer. Du kan lage din egen lagringsstruktur. Programmet lager wps skjemaer iht. NS-EN 288. Det er mulig å tegne fugeforbindelsen ved hjelp av programmet. Videre er det mulig å lagre informasjon om sveisestillinger, materialer - /grupper, sveisemetoder som raskt kan hentes inn i wps skjemaet. Heat-Input beregnes om ønskelig automatisk. Foreløpig er det tilgjengelig en Betaversjon av programet som fritt kan lastes ned for utprøving.
Industrino AS e-post: